Na de reorganisatie op weg naar teams met nieuw elan!

Een reorganisatie laat ook de nodige sporen na bij de medewerkers die in de organisatie blijven. De meeste organisaties onderkennen het probleem wel, maar vinden het lastig om de eigen medewerkers daarin te coachen. Als organisatie streef je naar duurzaam inzetbare mensen die optimaal functioneren in hun team. Om dat weer te bereiken heeft deze groep medewerkers extra aandacht nodig.

Buro Omslag heeft hiervoor “De OmslagTraining” ontwikkeld. Een training voor teams met indivduele medewerkers die na een onzekere periode weer samen worden gesmolten tot een eenheid.

De leidinggevenden van deze teams zijn cruciaal in dit proces. Zij hebben dagelijks contact met de medewerkers. Door gesprekken te voeren met deze leidinggevenden inventariseren we de ervaringen en behoeftes, om van daaruit een passend programma te maken om de gewenste resultaten te behalen.

Onze aanpak is altijd laagdrempelig en met begrip en compassie naar de deelnemers. Voor elk team maken we een eigen programma.